786_x_786_new_Omega_Plus_edited.png

- 1 st munstycke för spritsning.

- Inkl frakt samt installation. 

Från 3 977: -/mån*

(Avtalstid 60 mån utan startavgift)

786_x_786_wirecut_edited.png

Från 5 274: -/mån*

(Avtalstid 60 mån utan startavgift)

- 4 st munstycke för spritsning.

- 1 st munstycke för småkakor

- Inkl frakt samt installation. 

Fullmatad

Pro_1000i_SV.png

- 1 st cylinder för 106 - 1064 ml.

- 1 st droppfritt munstycke 1,5"

- 1 st fotpedal.

- Inkl frakt samt installation. 

Från 3 577: -/mån*

(Avtalstid 60 mån utan startavgift)

ISpot_Depositor.png

Från 2 426: -/mån*

(Avtalstid 36 mån utan startavgift)

- Levereras komplett med slang 

  och 1" handmunstycke.

- Inkl frakt.

Enkel och trygg finansiering

 

Hos Hafströms dosera AB hjälper vi även till med finansieringslösningar. Vi samarbetar med Wasa Kredit AB.

En stor del av våra kunder väljer att finansiera sina inköp via leasing eller hyra.

Detta gör såväl små och medelstora verksamheter, som stora börsnoteradebolag.

Orsaken till att välja Leasing & hyra varierar.

Det kan vara så att man inte vill belasta sin balansräkning med inventarier som i sin tur påverkar nyckeltalen. Det kan vara för att man inte vill belasta kreditutrymmet hos banken, eller för att man anser att inköpen skall ligga på driftskostnaderna i likhet med hyran av lokalen, eller andra orsaker.

Det finns många anledningar till att leasa/hyra utrustning:

  • Tillgång till utrustning till en låg månadskostnad. Betalningen sker i samma takt som produkterna nyttjas.

  • Hyran/leasingavgiften, som normalt är avdragsgill till 100 %, bokförs som en rörelsekostnad och belastar därmed inte balansräkningen.

  • Företagets soliditet förblir oförändrad!

  • Att leasa/hyra ger en ökad ekonomisk frihet genom att frigöra kapital, vilket kan användas till andra investeringar.

  • En känd månadskostnad över tiden ger god kontroll över kassaflödet och förenklar budgetarbetet.

Genom Wasa Kredit erbjuder vi  en prisvärd försäkring för hyrd/leasad utrustning med en låg självrisk.

Ni är alltid lika välkomna till oss, oavsett om du kommer från ett stort företag eller driver en mindre verksamhet.

Har du frågor om leasing?

Tveka inte att kontakta oss om du vill ha hjälp - eller ett konkret förslag med månadskostnad.

Du når oss via michael@dosera.se eller telefon 070 6898 689 om du vill veta mer om finansieringslösningar som vi erbjuder genom Wasa Kredit.

* Prisförslag avser gällande ränteläge per 20190221.

   Förslag räknat på anvigen avtalstid, utan startavgift samt 10 % restvärde. 

   Uppläggningsavgift samt aviseringskostnader tillkommer.

   Med reservation för valutaförändringar samt ev feltryck.

Postadress:

Hafströms dosera AB

Sparvgatan 9

416 67 GÖTEBORG

michael@dosera.se

+46 70 6898 689

Leverans & besöksadress:

Hafströms dosera AB

Ålegårdsgatan 1

431 50 MÖLNDAL

© 2023 by Ground Floor. Proudly created with Wix.com